Retreat-resa

När stillheten sänker sig får vi en möjlighet att komma i kontakt med oss själva. Under en retreat gör vi en inre resa i en harmonisk miljö.

Som ordet antyder så handlar retreat till stor del om att dra sig undan världen en stund för att få tid för sig själv och sina tankar. Behovet av stillhet har ökat lavinartat de senaste åren och utbudet av retreat anläggningar likaså.  Det finns olika typer av retreat  att välja på med varierande aktivitetsgrad. Stressreducerande behandlingar och terapier är ett vanliga inslag under en hälsoretreat. Det går även att hitta anläggningar som har inriktat sig på speciella sjukdomar eller hälsoproblem.

Ett utbrett upplägg är att gästerna erbjuds hälsosam mat, workshops, yoga, meditation och alternativa behandlingsmetoder. För den som längtar efter djupare stillhet finns klosterretreats där man lever i tystnad under hela vistelsen.