Tjänsteresa till semester

Har man rest till en destination med företaget och bestämmer sig för att ta ut några semesterdagar och stanna lite längre efteråt är det kanske inte helt klart var gränsen mellan dessa två typer av resor egentligen är. 

Detta skulle till exempel kunna vara fallet om man åker iväg på en konferens och sedan stannar på plats efter konferensen är över. För att vistelsen ska kunna vara avdragsgill utgår man från en enkel grundregel: resan får inte bli dyrare på grund av att man stannar längre. Detta är alltså själva resekostnaden och inte vad man väljer att spendera pengar på under sina lediga dagar. Det säger ju sig själv att det är en privat kostnad.

I vissa situationer kan det också vara fallet att resekostnaden faktiskt går ned om man reser hem senare. Så att förlänga vistelsen kan till och med komma som ett förslag från arbetsgivaren. Då kan denne betala hotell och traktamente utan att den anställde som stannar kvar längre blir beskattad. I detta fall kallar man situationen för en beordrad förlängning av tjänsteresan. Detta fungerar dock inte om man som anställd väljer att stanna längre på grund av personliga skäl. Man kan alltså inte kombinera beordrad förlängning med en frivillig och på något sätt få hotell och traktamente betalt.